Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων

 

Λογιστική Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών

(ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,προσωπικές)

Εργατικά - Μισθοδοσία

Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις -

Εκκαθαρίσεις Εταιρειών - Ίδρυση Υποκαταστημάτων

Χάρητος 48, Κολωνάκι

Τηλ. 2107250507

Fax. 2107228675

Email: jzannos@otenet.gr

Σαλαμίνος 11 & Παπαφλέσσα, Μαρούσι

Τηλ/Fax. 2106125326

Email: d_zannou@otenet.gr