Εργατικά / Μισθοδοσία

- Επεξεργασία και σύνταξη  καταστάσεων  μισθοδοσίας, έκδοση λογιστικού άρθρου, ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμης του προσωπικού
 

- Συμβουλές για εργασιακά θέματα: άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα, αποζημιώσεις απόλυσης κλπ.
 

- Προυπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
 

- Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, πίνακες προσωπικού, τροποποιήσεις προγραμμάτων εργασίας) στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ) 
 

- Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ 
 

- Μισθοδοσία οικοδομοτεχνικών έργων
 

- Δημιουργία αρχείου στην τράπεζα για κατάθεση μισθών

Χάρητος 48, Κολωνάκι

Τηλ. 2107250507

Fax. 2107228675

Email: jzannos@otenet.gr

Σαλαμίνος 11 & Παπαφλέσσα, Μαρούσι

Τηλ/Fax. 2106125326

Email: d_zannou@otenet.gr